Vzdělávání zaměstnanců

Aktualizace č.1

V 1. monitorovacím období od 1.8. do 31.1.2021 Příjemce realizoval 9 vzdělávacích kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, kterých se celkem zúčastnilo 16 zaměstnanců. Celkově Příjemce proškolil 1584 osobohodin, čímž již splnil všechny předepsané a povinné monitorovací indikátory projektu.

Základní informace k projektu:


Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: PIVOVAR LYER s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013773

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány v oblastech z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.8.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do:
31.7.2022

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.