Stornopoplatky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu.

Objednávku je možné zrušit pouze osobou, na kterou je rezervace vystavena, a to buď písemně na adresu: Pivovar Modrava, Modrava 10, Kašperské Hory 341 92, nebo zasláním emailu na adresu: modrava.pivovar@seznam.cz

Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna, nebo přijetí emailu.

 

Pokud není stanoveno jinak, budou zákazníkovi účtovány následující stornopoplatky:

 nad 60 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku

 59 - 30 dní před datem nástupu pobytu: 35% z ceny ubytování

 29 - 14 dní před datem nástupu pobytu: 75% z ceny ubytování

 13 - 7 dní před datem nástupu k pobytu: 90% z ceny ubytování

 Kratší než 7 dní 100% z ceny ubytování